प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
असोज ८, २०८० आवधिक योजना तर्जुमाका लागि संस्थागत व्यवस्था सम्वन्धी कार्यविधी ,२०८०
जेठ १७, २०८० लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०८०
बैशाख ५, २०८० प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति (PDAC) तथा आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो चौमासिक प्रगति समिक्षा बैठकमा माननीय मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष लिला गिरीज्यूले दिनुभएको निर्देशन
मंसिर १२, २०७९ दिर्घकालिन रणनीतिक योजना
मंसिर १२, २०७९ मध्यवधि सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन
फागुन ९, २०७८ योजना बुलेटिन २०७८ पौष-माघ
कात्तिक ९, २०७८ शोधवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
भदौ ४, २०७८ प्रदेश सरकारको मध्याबधि उपलब्धि
मंसिर ७, २०७७ लुम्बिनी प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण
मंसिर ७, २०७७ वार्षिक कार्यक्रम (आ.व.२०७६/७७)
मंसिर ७, २०७७ वार्षिक कार्यक्रम (आ.व.२०७५/७६)
मंसिर ७, २०७७ मध्यमकालीन खर्च संरचना (आ.व.२०७६/७७-आ.व.२०७८/७९)